Apropoo-logo

Koulutuspalvelu Apropoo

Apropoo tarjoaa koulutus- ja kehittämis- ja työnohjauspalveluja henkilöstönsä kehittämisestä sekä hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille yhteisöille. Työtavoissa painottuvat kokemuksellisuus sekä ryhmää osallistava ja ilmiöitä tutkiva ote. Työskentelyssä hyödynnetään toiminnallisia ja draamamenetelmiä, jotka tuottavat perinteisistä opiskelutavoista eroavia oppimiskokemuksia. Osallistujien kokemusmaailma toiminnan lähtökohtana luo aiheeseen henkilökohtaisen suhteen, mikä edesauttaa syntyneiden oivallusten konkretisoitumista osallistujien arjessa.

Palvelut

Apropoon palveluihin kuuluvat tilauskoulutukset ja työpajat sekä työnohjaus. Koulutuksissa tarkasteltavat teemat liittyvät ryhmän toimintaan, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, työhyvinvointiin ja omiin voimavaroihin muuttuvassa työelämässä, omaan itseen työntekijänä, asiakastyön kysymyksiin sekä draaman työtapoihin. Sosiaali, terveys- ja kasvatusalalla tarkastellaan myös muita alan sisällöllisiä kysymyksiä, kuten toimintaperiaatteisiin ja etiikkaan liittyviä aiheita.

Joensuulainen Apropoo toimii pääasiassa Itä-Suomen alueella. Koulutustilaisuudet/työpajat pidetään asiakkaan järjestämissä tai yhdessä sovittavissa tiloissa.

Kenelle

  • Julkishallinnon organisaatioille
  • Palveluyrityksille
  • Yhdistyksille/järjestöille
  • Projekteille
Minna Lappalainen

Minna Lappalainen

TtM • KM • sh • työnohjaaja (STOry)
psykodraamaohjaaja (CP)

+358 50 412 0205
minna.lappalainen@apropoo.fi